banner

Košická korčuľka 2017

Košická korčuľka 2017

Na súťaži Košická korčuľka 2017 sa predstavili aj pretekári HK Nitra Kraso.
Výprava HK Nitra Kraso pod vedením trénerov Zuzany. Drnzíkovej a Moniky. Kuštárovej sa tešila z troch medajlových umiestnení:

 - Začiatočníci sa predstavili
 - 2. miesto - Dominik Drnzík  12,08 b., ktorému ušlo 1.miesto len o 0,03 boda
 - Nádeje 9
 - 3. miesto - Katarína Drnzíková  27,61 b.,
 - Nádeje 10
 - 4.miesto - Patrícia E. Černíková  31,45 b.,
 - 15.miesto - Natália Šupková  19,60 b.,
 - Staršie žiačky
  - 2. miesto Soňa Mušinská  68,92 b.,