banner

Vážení členovia a priaznivci Občianskeho združenie HK KRASO Nitra .

Ďakujeme Vám, že ste i v roku 2020 prispeli 2% zo svojich daní pre Občianske združenie HK KRASO NITRA . I vďaka Vám sme mohli realizovať úlohy športovo-telovýchovné aktivity mládeže. V priebehu týchto týždňov, dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Občianske združenie Športový klub HK KRASO NITRA v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu športu detí a mládeže. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej 2% už zaplatenej dane pre Občianske združenie HK KRASO NITRA .

Tieto prostriedku budú použité na rozvoj športových aktivít krasokorčuliarskeho klubu a vylepšenie podmienok v ktorým momentálne náš klub pôsobí .

Najviac finančných prostriedkov nás stojí úprava ľadu , bez ktorého náš šport nemá význam . Aby naša mládež mohla napredovať a zvyšovať výkonnosť potrebujeme trénovať viac a tým aj viac hodín ľadu . A my si môžeme dovoliť iba toľko ľadu na koľko máme . Preto Vás chceme požiadať , pomôžte svojim príspevkom rozvoju detí , ktoré celý svoj voľný čas venujú korčuľovaniu a drine na ľade . Ktoré denne trénujú a sú svetlím príkladom svedomitej a poctivej športovej prípravy . Svojim príspevkom pomôžete rozvoju školy korčuľovania , ktorá je stále populárnejšia a už deti od 3 rokov získavajú prvé skúsenosti s korčuľovaním . A verte , že ich rozvoj a pokroky sú rýchle a trvalé . Ďakujeme za Vašu pomoc .Ďakujeme za všetky deti a priateľov krasokorčuľovania.

Ak sa rozhodnete podporiť Občianske združenie HK KRASO NITRA uvedenými 2% je potrebné vykonať:

A) Fyzické osoby, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane . Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť „VYHLÁSENIE“ o poukázaní sumy pre Športový klub HK KRASO NITRA podľa predtlače  ( Formulár: Vyhlásenie. Formulár: Potvrdenie. ) „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ doručte do 30.apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Vpisovateľná forma – Vyhlásenie a Potvrdenie  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

B) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v tlačive daňovom priznaní vyplnia kolónku „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31.marca 2022.

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak Športový klub HK KRASO NITRA , za čo Vám vopred ĎAKUJEME.

Výkonný výbor  HK KRASO NITRA