banner

Vážení členovia a priaznivci Občianskeho združenie HK-KRASO-Nitra .

Ďakujeme Vám, že ste i v roku 2023 prispeli 2% zo svojich daní pre Občianske združenie HK KRASO NITRA. I vďaka Vám sme mohli realizovať úlohy športovo-telovýchovné aktivity mládeže. V priebehu týchto týždňov, dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Občianske združenie Športový klub HK KRASO NITRA v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu športu detí a mládeže. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej 2% už zaplatenej dane pre Občianske združenie HK KRASO NITRA.

Tieto prostriedku budú použité na rozvoj športových aktivít krasokorčuliarskeho klubu a vylepšenie podmienok v ktorým momentálne náš klub pôsobí.

Najviac finančných prostriedkov nás stojí úprava ľadu, bez ktorého náš šport nemá význam. Aby naša mládež mohla napredovať a zvyšovať výkonnosť potrebujeme trénovať viac a tým aj viac hodín ľadu. A my si môžeme dovoliť iba toľko ľadu na koľko máme. Preto Vás chceme požiadať, pomôžte svojim príspevkom rozvoju detí, ktoré celý svoj voľný čas venujú korčuľovaniu a drine na ľade. Ktoré denne trénujú a sú svetlým príkladom svedomitej a poctivej športovej prípravy. Svojim príspevkom pomôžete rozvoju školy korčuľovania, ktorá je stále populárnejšia a už deti od 3 rokov získavajú prvé skúsenosti s korčuľovaním. A verte, že ich rozvoj a pokroky sú rýchle a trvalé. Ďakujeme za Vašu pomoc. Ďakujeme za všetky deti a priateľov krasokorčuľovania.

Ak sa rozhodnete podporiť Občianske združenie HK-KRASO-NITRA uvedenými 2% je potrebné vykonať:

A) Fyzické osoby, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane . Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť „VYHLÁSENIE“ o poukázaní sumy pre Športový klub HK-NITRA-KRASO  podľa predtlače  ( Formulár: Vyhlásenie. Formulár: Potvrdenie. ) „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Vpisovateľná forma – Vyhlásenie a Potvrdenie  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

B) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v tlačive daňovom priznaní vyplnia kolónku „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31.marca 2024.

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak Športový klub HK KRASO NITRA , za čo Vám vopred ĎAKUJEME.

Výkonný výbor  HK-NITRA-KRASO