banner

Milé deti, milí rodičia a všetci priaznivci korčuľovania,tak ako po minulé roky aj tento rok Krasokorčuliarsky klub HK NITRA KRASO v spolupráci s HK Nitra organizuje  školu korčuľovania pre deti predškolského a školského veku. Korčuľovanie je jedným zo spôsobov, ako si zlepšiť kondičku, navyše sa otužovať, vyhnúť sa sezónnym ochoreniam a ešte pritom zažiť kopu zábavy. Je základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy – hokej a krasokorčuľovanie.

A ak ste to ako dieťa nestihli – naučiť sa korčuľovať, alebo máte chuť naučiť sa niečo nové, alebo Vás to jednoducho baví.

Týmto Vás všetkých pozývame do“ŠKOLY KORČUĽOVANIA PRE DOSPELÝCH"

AKO SA UČÍME KORČUĽOVAŤ?

Pri výučbe sa prihliada na schopnosti dieťaťa a jeho vek, pričom súťaže a hry sú súčasťou každej hodiny. Hravou formou postupne odstraňujeme strach zo šmykľavého povrchu, pomaličky sa deti učia rôzne korčuliarske prvky. Deti sú na prvej hodine rozdelené do skupín podľa výkonnosti a veku tak, aby ich napredovanie bolo plynulé a prispôsobené možnostiam dieťaťa. V najlepšej skupine už skúšame aj jednoduché skoky, piruety a kroky.

 ČO AK SA MI TO NEBUDE PÁČIŤ?

Ak si nie ste istý či by náš kurz Vaše dieťa zaujal príďte to vyskúšať a rozhodnete sa po prvej hodine.

ČO SI MÁM SO SEBOU PRINIESŤ?

Vhodné korčule – podľa možnosti šnurovacie, nie plastové, šnurovanie dostatočne pevné. Ak nemáte vhodné korčule, príďte sa poradiť, aké korčule je vhodné pre dieťa zaobstarať, čo sa týka veľkosti a typu. Povinné sú rukavice (vhodné je mať poruke aj náhradné) a prilba (môže byť aj cyklistická). Dostatočné oblečenie - nie veľa ani málo.

KEDY, KDE, AKO A ZA KOĽKO?

ZAČIATOK KURZU: každú sobotu od 16.11.19 od 10:30 do 11:30

Termíny školy korčuľovania : pozri ROZPIS TRÉNINGOV alebo Rozpis ľadu rozpis ľadovej plochy – škola korčuľovania deti. HK NITRA KRASO si ako organizátor vyhradzuje právo zmeny času tréningov. Všetky zmeny budú oznámené včas na webových stránkach.

Ako sa prihlásiť: vyplnením prihlášky a zaslaním na mailovú adresu info@krasonitra.sk alebo priniesť osobne pri prvej návšteve. Do kurzu je možné vstúpiť kedykoľvek počas aktuálneho mesiaca, kde ste zaradený podľa zdatnosti do jednej zo skupín.