banner

História klubu HK Nitra Kraso

Začiatky krasokorčuľovania v Nitre sa datujú od rokov 1914 - 1915. Po prvej svetovej vojne pochádzajú informácie o korčuľovaní v Nitre už z roku 1920. Koncom 20. storočia bol hlavným protagonistom Viliam Gonda.

Korčuľovať sa začalo na Gisserovom kúpalisku a neskôr na novom prírodnom ľade AC Nitra v roku 1957. V tom období vznikol krasokorčuliarsky oddiel pod vedením Vojtecha Hagaru, v ktorom sa začalo pravidelne trénovať pod názvom TJ Štadión Nitra. Vtedajšími členmi boli Ľudovít Perina, Jozef Fečer, Dana Vrabcová, Eva Hagarová a ďalší začínajúci korčuliari. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa v oddieli vytvorila pomerne silná skupina, ktorá v neskorších rokoch posunula nitrianske krasokorčuľovanie o krôčik vpred. Boli to zväčša dievčatá: E. Zrubcová, J. Rakovská, H. Hagarová, J. Bartová, S. Juháriová. Nitrianske korčuľovanie sa pomaly dostávalo aj na československú scénu. Medzi talenty patrili: I. Iliková, B. Bajová, K. Matejová, P. Javor.

Následne vstúpili na scénu vyškolení tréneri z vlastných radov - Z. Kolarová a A. Vencelík. V roku 1974 sa zmenil názov oddielu z TJ Štadión Nitra na TJ AC Nitra. Tento oddiel však nemal dlhú životnosť a po dvoch rokoch, teda v roku 1976 sa premenoval na TJ Plastika Nitra kde sa stal predsedom A. Ligač, ktorý to dotiahol až na predsedu Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. V roku 1990 sa znovu menil názov oddielu na TJ AC Nitra, kde sa stala predsedníčkou D. Ozorovská. V tomto období sa oddiel stabilizoval a dosiahol aj výrazné úspechy, no medzitým prišlo k ďalším problémom a v roku 2000 sa skončila spolupráca s TJ AC Nitra a oddiel sa od TJ odčlenil a premenoval sa na MKK-Gorenje-Nitra, kde sa predsedníčkou stala PhDr. Ľudmila Vaňková, ktorá viedla tento oddiel do roku 2005.

Toto obdobie prinieslo stabilitu, výkonnostný rast pretekárov, ale aj spoluprácu so špičkou svetového korčuľovania. Na seminároch sa objavovali také osobnosti ako Artur Dmitriev, dvojnásobný olympijský víťaz v športových dvojiciíach a Rashid Kadyrkaiev. Obaja tréneri v tom čase pôsobili v USA. V tej dobe prichádza do oddielu aj prvý zahraničný pretekár na Slovensku Igor Macypura, ktorý priniesol do oddielu sebadôveru a nové myslenie. V roku 2005 oddiel mení názov a pripája sa k hokejovému klubu pod názvom HK NITRA KRASO, jeho predsedom sa stal Peter Ocelka.

Medzi najväčšie osobnosti v nitrianskom korčuľovaní v novodobej histórii môžeme zaradiť Ingrid Reptíkovú, Zuzanu Nagyovú, Alexandru Ozorovskú, Juraja Sviatka, Zuzanu Babiakovú, Simonu Ocelkovú a v neposlednom rade Igora Macypuru.